"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
  Số 20             Năm 2016 Ngày 06 tháng 10 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
31-08-2016 Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ. 04
12-09-2016 Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước đối với người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 14
PHẦN Văn bản pháp luật khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
14-09-2016 Chỉ thị số 15/CT - UBND về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016 - 2017 của ngành Giáo dục tỉnh Phú Thọ. 23
16-09-2016 Chỉ thị số 16/CT-UBND về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Phú Thọ. 29
12-09-2016 Quyết định số 2309/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ. 32
13-09-2016 Quyết định số 2316/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo Thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế toàn dân tỉnh Phú Thọ. 33
13-09-2016 Quyết định số 2318/QĐ-UBND về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tỉnh Phú Thọ. 36
13-09-2016 Quyết định số 2323/QĐ-UBND về việc điều động công tác cán bộ, công chức. 39
15-09-2016 Quyết định số 2339/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Lâm Thao nhiệm kỳ 2016 - 2021. 41
19-09-2016 Quyết định số 2365/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án thực hiện khâu đột phá về cải cách hành chính; trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 - 2020. 42
31-08-2016 Thông báo số 76/TB-UBND kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Minh Châu tại Hội nghị nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ chủ yếu của ngành Tài nguyên và Môi trường trong 7 tháng đầu năm 2016. 75
16-09-2016 Thông báo số 81/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Minh Châu tại hội nghị nghe UBND huyện Thanh Ba báo cáo tình hình KT-XH 9 tháng đầu năm 2016. 79
23-09-2016 Thông báo số 83/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Minh Châu sau khi kiểm tra tình hình thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra trên địa bàn huyện Thanh Sơn. 82
HĐND huyện Lâm Thao
12-09-2016 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND v/v miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021. 84
12-09-2016 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Lâm Thao, nhiệm kỳ 2016-2021. 85
12-09-2016 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND v/v cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND huyện Lâm Thao khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021. 86
12-09-2016 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Pháp chế, HĐND huyện Lâm Thao khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021. 87
63,547,566 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner