"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
  Số 08             Năm 2014 Ngày 30 tháng 7 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
22-07-2014 Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND về việc quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm học 2014-2015. 04
22-07-2014 Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND v/v ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 06
22-07-2014 Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND v/v Quy định một số nội dung về thu các khoản phí: Phí vệ sinh; Phí qua phà; Phí qua đò; Phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 16
30-07-2014 Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND v/v ban hành Quy định một số nội dung về công tác lập, giao kế hoạch thu, chi và quyết toán Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Phú Thọ. 31
HĐND huyện Cẩm Khê
23-07-2014 Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND phê chuẩn Quyết toán thu, chi ngân sách huyện năm 2013. 36
23-07-2014 Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện, giai đoạn 2014 - 2020. 39
HĐND huyện Đoan Hùng
15-07-2014 Nghị quyết số 51/2014/NQ-HĐND về điều chỉnh số liệu quyết toán Thu, chi ngân sách Nhà nước huyện năm 2012. 42
15-07-2014 Nghị quyết số 52/2014/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán Ngân sách Nhà nước Huyện Đoan hùng năm 2013. 44
PHẦN Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
15-07-2014 Quyết định số 1607/QĐ-UBND về việc công bố giá bình quân các loại nông sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Quý III năm 2014. 47
21-07-2014 Quyết định số 1652/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động triển khai Đề án thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại đến năm 2015 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 49
22-07-2014 Quyết định số 1666/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình Khuyến công tỉnh Phú Thọ đến năm 2020. 54
22-07-2014 Quyết định số 1668/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Phú Thọ. 74
11-07-2014 Kế hoạch số 2836/KH-UBND xây dựng Báo cáo và Hồ sơ trình UNESCO chuyển Hát Xoan từ danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp sang danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm 2016. 77
11-07-2014 Kế hoạch số 2837/KH-UBND tổ chức chiến dịch tiêm phòng vắc xin Sởi - Rubella trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 84
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
03-07-2014 Chỉ thị số 05/CT-UBND về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015. 90
03-07-2014 Quyết định số 1525/QĐ-UBND1525/QĐ-UBND v/v chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Quyết định chấp thuận đầu tư Dự án đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái hồ Phượng Mao gắn với nuôi trồng thuỷ sản của Công ty TNHH Xây dựng Hải Sơn. 103
10-07-2014 Quyết định số 1566/QĐ-UBND về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ. 105
10-07-2014 Quyết định số 1567/QĐ-UBND về việc điều động công tác đối với cán bộ, công chức. 106
10-07-2014 Quyết định số 1568/QĐ-UBND về việc tiếp nhận, bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh Phú Thọ. 107
16-07-2014 Quyết định số 1623/QĐ-UBND về việc thành lập Ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng (19/9/1954 - 19/9/2014). 109
22-07-2014 Quyết định số 1674/QĐ-UBND v/v Kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình giảm nghèo tỉnh Phú Thọ Giai đoạn 2011- 2020. 111
HĐND huyện Cẩm Khê
23-07-2014 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND huyện Cẩm Khê Khoá XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 115
23-07-2014 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện Cẩm Khê Khoá XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 116
23-07-2014 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử chức danh Uỷ viên UBND huyện Cẩm Khê. Khoá XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 117
15,278,639 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner