"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
  Số 06             Năm 2014 Ngày 03 tháng 7 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
03-06-2014 Quyết định số 1239/QĐ-UBND v/v ban hành Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của UBND tỉnh Phú Thọ đầu tư vào doanh nghiệp. 03
04-06-2014 Quyết định số 1253/QĐ-UBND v/v phê duyệt mức chi phí đào tạo đối với 07 nghề nông nghiệp theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ. 20
09-06-2014 Quyết định số 1280/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến năm 2030. 23
23-06-2014 Quyết định số 1395/QĐ-UBND v/v phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu chăn nuôi tập trung gia súc, gia cầm DABACO tại xã Tề Lễ, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. 25
16-06-2014 Kế hoạch số 2399/KH-UBND hành động thực hiện “Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Phú Thọ. 38
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
17-06-2014 Quyết định số 1330/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống các loại dịch bệnh nguy hiểm trên người của tỉnh Phú Thọ. 48
20-06-2014 Quyết định số 1373/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2014-2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. 50
30-06-2014 Quyết định số 1452/QĐ-UBND về việc giao phụ trách Trường Bồi dưỡng Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục tỉnh Phú Thọ. 52
30-06-2014 Quyết định số 1465/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Phú Thọ lần thứ II, năm 2014. 53
06-06-2014 Thông báo số 40/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đình Cúc về việc thực hiện dự án Quảng trường Hùng Vương và Trung tâm dịch vụ tổng hợp thành phố Việt Trì. 55
16-06-2014 Thông báo số 42/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Kế San về các dự án tu bổ, tôn tạo các di tích gắn với di sản văn hóa Hát Xoan Phú Thọ. 57
17-06-2014 Thông báo số 43/TB-UBND kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Cúc tại buổi làm việc với Ban Đổi mới Phát triển doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ. 60
12,097,435 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner