"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
  Số 12             Năm 2016 Ngày 14 tháng 3 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
26-02-2016 Quyết định số 397/QĐ-UBND v/v công bố, công khai số liệu dự toán ngân sách tỉnh Phú Thọ năm 2016. 02
53,740,359 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner