"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
  Số 14             Năm 2016 Ngày 26 tháng 5 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
04-05-2016 Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 03
11-05-2016 Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND v/v Ban hành quy định mức đóng góp và chế độ miễn, giảm đối với người cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở điều trị cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 07
23-05-2016 Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2016. 11
25-05-2016 Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình Xúc tiến Thương mại tỉnh Phú Thọ. 19
HĐND huyện Tân Sơn
26-04-2016 Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. 31
PHẦN Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
22-04-2016 Quyết định số 932/QĐ-UBND về việc quy định cụ thể hóa Điều 18 và Điều 20 của Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú. 39
29-04-2016 Quyết định số 998/QĐ-UBND ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 43
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
18-05-2016 Chỉ thị số 07/CT- UBND về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 55
23-05-2016 Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tổ chức các kỳ thi, xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2016. 59
13-05-2016 Quyết định số 1092/QĐ-UBND về việc thành lập Khu công nghiệp Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. 63
56,205,408 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner