"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
  Số 10             Năm 2015 Ngày 22 tháng 7 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
10-07-2015 Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND về việc thông qua danh mục các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải thu hồi đất; danh mục các dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 héc ta, đất rừng đặc dụng dưới 20 héc ta thực hiện trong năm 2015 trên địa bàn tỉnh. 03
10-07-2015 Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND quy định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Phú Thọ theo Luật Đầu tư công. 46
10-07-2015 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND v/v thông qua Đề án thực hiện chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 48
10-07-2015 Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND về việc quy định mức hỗ trợ cho bác sỹ đang công tác tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý và Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ được cử đi đào tạo tiến sỹ y khoa tại các cơ sở giáo dục đào tạo trong nước. 52
10-07-2015 Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND về việc quy định mức thu, tỷ lệ (%) để lại cho các tổ chức, đơn vị thu lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 54
HĐND huyện Cẩm Khê
17-07-2015 Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND phê chuẩn Quyết toán thu - chi ngân sách huyện năm 2014. 57
HĐND huyện Đoan Hùng
15-07-2015 Nghị quyết số 68/2015/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán Ngân sách Nhà nước Huyện Đoan hùng năm 2014. 61
PHẦN Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
10-07-2015 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với ông Lê Khắc Thực. 63
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
03-07-2015 Chỉ thị số 07/CT-UBND về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. 64
15-07-2015 Chỉ thị số 08/CT-UBND về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn tỉnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới. 74
09-07-2015 Quyết định số 1550/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trường Đại học Hùng Vương. 78
13-07-2015 Quyết định số 1575/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo cuộc thi “Sáng tác phác thảo mẫu Tượng Hùng Vương” tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. 80
42,803,194 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner