"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
  Số 15             Năm 2016 Ngày 29 tháng 6 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
03-06-2016 Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ. 03
13-06-2016 Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND v/v duyệt giá bán nước sạch của Công ty cổ phần Cấp nước Phú Thọ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 13
13-06-2016 Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ban hành một số quy định trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 15
PHẦN Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
31-05-2016 Quyết định số 1268/QĐ-UBND v/v Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2016 - 2020. 25
06-06-2016 Quyết định số 1321/QĐ-UBND về việc thành lập Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Thọ. 41
15-06-2016 Quyết định số 1413/QĐ-UBND thành lập Cụm Công nghiệp Ngọc Quan, huyện Đoan Hùng. 44
15-06-2016 Quyết định số 1414/QĐ-UBND thành lập Cụm Công nghiệp Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. 46
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
06-06-2016 Thông báo số 51/TB-UBND kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bùi Minh Châu tại buổi kiểm tra tiến độ thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố Việt Trì. 48
21-06-2016 Thông báo số 52/TB-UBND kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bùi Minh Châu tại Hội nghị nghe Công ty cổ phần xi măng Phú Thọ báo cáo phương án đảm bảo an toàn và di chuyển dân ra khỏi khu vực khai thác đá vôi của đơn vị tại xã Yên Nội, huyện Thanh Ba. 51
17-06-2016 Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc tăng cường trách nhiệm và hiệu lực quản lý Nhà nước trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 53
22-06-2016 Chỉ thị số 10/CT-UBND về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. 58
27-05-2016 Quyết định số 1230/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Phú Thọ. 68
56,519,677 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner