"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
  Số 12             Năm 2015 Ngày 04 tháng 9 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
27-08-2015 Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND v/v ban hành Quy định cụ thể về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Phú Thọ. 03
PHẦN Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
12-08-2015 Quyết định số 1845/QĐ-UBND v/v phê duyệt mức chi phí đào tạo đối với 05 nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ. 37
17-08-2015 Quyết định số 1897/QĐ-UBND v/v phê duyệt mức chi phí đào tạo nghề trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng; mức hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại trong thời gian học nghề cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, theo Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 05/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ. 40
18-08-2015 Quyết định số 1936/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch hệ thống thu gom và xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030: Bổ sung một số điểm tập trung chất thải rắn trên địa bàn huyện Thanh Ba. 43
25-08-2015 Quyết định số 2012/QĐ-UBND v/v thành lập Cụm công nghiệp thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ. 45
25-08-2015 Quyết định số 2013/QĐ-UBND v/v thành lập Cụm công nghiệp Tân Phú, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. 47
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
12-08-2015 Quyết định số 1853/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm và phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên UBND huyện Tân Sơn, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 49
12-08-2015 Quyết định số 1868/QĐ-UBND về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ. 50
17-08-2015 Thông báo số 50/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Công Thủy tại cuộc họp về thực hiện Quy chế phối hợp số 25/QCPH-BGTVT-UBND ngày 28/6/2013 giữa Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các điểm giao cắt giữa đường bộ với đường sắt. 51
19-08-2015 Quyết định số 1941/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 tỉnh Phú Thọ. 53
25-08-2015 Quyết định số 2018/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND huyện Thanh Ba, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 56
28-08-2015 Quyết định số 2068/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Hạ Hòa, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 57
28-08-2015 Quyết định số 2069/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Hạ Hòa, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 58
31-08-2015 Chỉ thị số 10/CT-UBND về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 - 2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. 59
48,497,309 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner