"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
  Số 03             Năm 2014 Ngày 25 tháng 3 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
25-02-2014 Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về trách nhiệm của các ngành, các cấp, các tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 03
PHẦN Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
17-03-2014 Quyết định số 600/QĐ-UBND v/v phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba. 16
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
21-02-2014 Quyết định số 390/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND huyện Thanh Ba nhiệm kỳ 2011 - 2016. 26
03-03-2014 Quyết định số 479/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm và phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND thị xã Phú Thọ, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 27
04-03-2014 Quyết định số 496/QĐ-UBND về việc điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ. 28
12-03-2014 Quyết định số 566/QĐ-UBND v/v phân bổ gạo hỗ trợ học sinh tại các trường theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ (đợt 2 năm học 2013-2014). 30
13-03-2014 Quyết định số 576/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế. 35
13-03-2014 Quyết định số 577/QĐ-UBND v/v duyệt đơn giá cây giống trồng rừng năm 2014 thuộc chương trình: Dự án bảo vệ và phát triển rừng các huyện và Vườn Quốc gia Xuân Sơn giai đoạn 2011- 2015. 41
14-03-2014 Quyết định số 584/QĐ-UBND về việc duyệt Kế hoạch tổ chức triển khai Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ SKSS/KHHGĐ đến vùng có mức sinh cao và vùng khó khăn năm 2014 của tỉnh Phú Thọ. 43
11,937,320 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner