"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
  Số 12             Năm 2014 Ngày 01 tháng 12 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
10-11-2014 Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND quyết định số:14/2014/QĐ-UBND Ban hành Quy định thực hiện cơ chế “Một cửa liên thông” trong giải quyết một số thủ tục hành chính đối với một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 04
10-11-2014 Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND quyết định số: 15/2014/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 23
20-11-2014 Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND quyết định số: 16/2014/QĐ-UBND Về việc ban hành Bảng giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô và bằng đường sông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 31
UBND huyện Tam Nông
30-10-2014 Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND quyết định số: 08/2014/QĐ-UBND Ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ. 42
PHẦN Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
14-11-2014 Quyết định số 2861/QĐ-UBND quyết định số: 2861/QĐ-UBND Về việc duyệt giá bán nước sạch của Công ty cổ phần Cấp nước Phú Thọ áp dụng cho các hộ dân sử dụng nước sạch của 02 công trình cấp nước sinh hoạt xã An Đạo, huyện Phù Ninh và công trình hệ thống cấp nước sinh hoạt tại xã Phú Khê, Sai Nga, huyện Cẩm Khê. 63
27-11-2014 Quyết định số 2972/QĐ-UBND quyết định số: 2972/QĐ-UBND Về việc xếp loại đường tỉnh để xác định giá cước vận tải đường bộ. 65
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
10-11-2014 Chỉ thị số 13/CT-UBND chỉ thị số: 13/CT-UBND Về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô năm 2014-2015. 69
31-10-2014 Quyết định số 2670/QĐ-UBND quyết định số: 2670/QĐ-UBND Về việc cho thôi giữ chức vụ và điều động công tác đối với Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Phú Thọ. 72
31-10-2014 Quyết định số 2689/QĐ-UBND quyết định số: 2689/QĐ-UBND Về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ. 73
04-11-2014 Quyết định số 2717/QĐ-UBND quyết định số: 2717/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung chức năng nhiệm vụ Trung tâm Quy hoạch xây dựng Phú Thọ tại Quyết định số 4039/QĐ-UBND ngày 06/12/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ. 74
10-11-2014 Quyết định số 2759/QĐ-UBND quyết định số: 2759/QĐ-UBND Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2012-2020. 75
11-11-2014 Quyết định số 2820/QĐ-UBND quyết định số: 2820/QĐ-UBND Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở. 77
13-11-2014 Quyết định số 2858/QĐ-UBND quyết định số: 2858/QĐ-UBND Về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch và Ủy viên UBND huyện Lâm Thao, nhiệm kỳ 2011-2016. 79
13-11-2014 Quyết định số 2859/QĐ-UBND quyết định số: 2859/QĐ-UBND Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND huyện Lâm Thao, nhiệm kỳ 2011-2016. 81
24-11-2014 Quyết định số 2899/QĐ-UBND quyết định số: 2899/QĐ-UBND Về việc tiếp nhận, bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ. 82
24-11-2014 Quyết định số 2915/QĐ-UBND quyết định số: 2915/QĐ-UBND Về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến Thương mại trực thuộc Sở Công Thương. 83
06-11-2014 Thông báo số 77/TB-UBND thông báo số: 77/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Kế San tại buổi làm việc với Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Phú Thọ. 87
19-11-2014 Thông báo số 80/TB-UBND thông báo số: 80/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Chu Ngọc Anh tại buổi làm việc với Công ty TNHH Thương mại – Quảng cáo Xây dựng – Địa ốc Việt Hân về đề nghị khởi động lại toàn bộ dự án Khu đô thị sinh thái – du lịch nghỉ dưỡng – Thể thao Tam Nông. 90
25,645,750 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner