"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
  Số 11             Năm 2015 Ngày 13 tháng 8 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
10-07-2015 Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND về việc quy định mức hỗ trợ cho bác sỹ đang công tác tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý và Truờng cao đẳng Y tế Phú Thọ được cử đi đào tạo tiến sỹ y khoa tại các cơ sở giáo dục đào tạo trong nuớc. 04
22-07-2015 Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND v/v quy định mức giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế tại các cơ sở điều trị của Nhà nước thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý và mức hỗ trợ từ NSNN cho các đối tượng chính sách tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế. 06
22-07-2015 Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND v/v quy định mức chi phí chi trả phụ cấp thường trực; chi phí chi trả phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật tính vào giá dịch vụ y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý. 10
24-07-2015 Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Phú Thọ. 19
HĐND huyện Lâm Thao
17-07-2015 Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách huyện năm 2014. 62
HĐND huyện Tam Nông
13-07-2015 Nghị quyết số 70/2015/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2014. 65
13-07-2015 Nghị quyết số 71/2015/NQ-HĐND về việc bổ sung dự toán ngân sách cấp huyện năm 2015. 68
PHẦN Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
22-07-2015 Quyết định số 1648/QĐ-UBND v/v ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Phú Thọ. 27
23-07-2015 Quyết định số 1655/QĐ-UBND v/v ban hành cơ chế hỗ trợ liên kết sản xuất ngô vụ đông năm 2015. 35
05-08-2015 Quyết định số 1764/QĐ-UBND v/v thành lập Cụm công nghiệp Phú Gia, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. 37
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
27-07-2015 Quyết định số 1686/QĐ-UBND v/v ban hành Điều lệ quản lý Khu công nghiệp Trung Hà. 39
07-08-2015 Quyết định số 1788/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch và Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Đoan Hùng, nhiệm kỳ 2011 – 2016. 52
07-08-2015 Quyết định số 1789/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Đoan Hùng, nhiệm kỳ 2011 – 2016. 53
07-08-2015 Quyết định số 1799/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND huyện Đoan Hùng, nhiệm kỳ 2011 – 2016. 54
07-08-2015 Quyết định số 1808/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch và Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Tam Nông, nhiệm kỳ 2011 – 2016. 55
07-08-2015 Quyết định số 1809/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND huyện Tam Nông, nhiệm kỳ 2011 – 2016. 56
07-08-2015 Quyết định số 1813/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Nông, nhiệm kỳ 2011 – 2016. 57
11-08-2015 Quyết định số 1833/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm và phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên UBND huyện Thanh Sơn, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 58
11-08-2015 Quyết định số 1834/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch các điểm đấu nối vào đường tỉnh giai đoạn 2015 - 2020 và định hướng đến năm 2030. 59
HĐND huyện Lâm Thao
17-07-2015 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND v/v miễn nhiệm thành viên Ban Pháp chế và cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND huyện Lâm Thao khóa XVII, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Vương Đức Thịnh. 64
45,335,699 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner