"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
  Số 19             Năm 2016 Ngày 06 tháng 9 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
17-08-2016 Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Phú Thọ. 03
HĐND huyện Phù Ninh
25-07-2016 Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Phù Ninh khóa XXII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 19
UBND huyện Tân Sơn
05-08-2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Tân Sơn Khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021. 28
HĐND huyện Thanh Sơn
26-07-2016 Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015. 47
26-07-2016 Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2015. 49
26-07-2016 Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án phát triển giáo dục và đào tạo huyện Thanh Sơn giai đoạn 2016-2020. 51
PHẦN Văn bản pháp luật khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
08-08-2016 Thông báo số 66/TB-UBND kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bùi Minh Châu tại hội nghị nghe UBND huyện Cẩm Khê báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện một số dự án triển khai trên địa bàn huyện. 58
16-08-2016 Thông báo số 71/TB-UBND hoàng Công Thủy về việc chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Phú Thọ và các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh. 61
25-08-2016 Thông báo số 73/TB-UBND kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Công Thủy về việc chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp Phú Hà, Khu công nghiệp Cẩm Khê. 64
29-08-2016 Thông báo số 75/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Công Thủy - Trưởng ban chỉ đạo dự án hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Việt Trì tại buổi làm việc với đại diện Ngân hàng Korea Eximbank. 67
10-08-2016 Quyết định số 1931/QĐ - UBND v/v Kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Phú Thọ. 69
10-08-2016 Quyết định số 1932/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 - 2020. 73
29-08-2016 Quyết định số 2150/QĐ-UBND v/v thành lập Hội đồng thẩm định Dự án: Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp tỉnh Phú Thọ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 77
60,683,421 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner