"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
  Số 10             Năm 2014 Ngày 01 tháng 10 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
09-09-2014 Quyết định số 2090/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2014-2015. 04
11-09-2014 Quyết định số 2112/QĐ-UBND về việc thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Đợt 1). 36
15-09-2014 Quyết định số 2145/QĐ-UBND về việc ban hành cơ chế hỗ trợ liên kết sản xuất ngô vụ đông năm 2014. 49
17-09-2014 Quyết định số 2171/QĐ-UBND về việc Kiện toàn mạng lưới Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 51
23-09-2014 Quyết định số 2258/QĐ-UBND về việc phân cấp phê duyệt và công bố danh sách tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thực hiện đăng ký giá, kê khai giá; cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 55
26-09-2014 Quyết định số 2304/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư của tỉnh Phú Thọ năm 2015. 59
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
17-09-2014 Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách Nhà nước những tháng cuối năm 2014. 69
26-09-2014 Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác khoáng sản tại các mỏ có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 73
05-09-2014 Quyết định số 2036/QĐ-UBND về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng. 77
05-09-2014 Quyết định số 2071/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ. 78
10-09-2014 Quyết định số 2110/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo chiến dịch tiêm phòng vắc xin Sởi-Rubella trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 79
23-09-2014 Quyết định số 2231/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ môi trường và hạ tầng kỹ thuật, Khu Di tích lịch sử Đền Hùng. 81
23-09-2014 Quyết định số 2238/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Khê, nhiệm kỳ 2011-2016. 84
23-09-2014 Quyết định số 2239/QĐ-UBND về việc đổi tên và ban hành chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giới thiệu việc làm Phú Thọ trực thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. 85
23-09-2014 Quyết định số 2240/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý dự án xây dựng thị xã Phú Thọ. 89
23-09-2014 Quyết định số 2247/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá đất tỉnh Phú Thọ 05 năm (2015-2019). 91
23-09-2014 Quyết định số 2262/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo Thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế. 93
23-09-2014 Quyết định số 2266/QĐ-UBND về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ. 95
23-09-2014 Quyết định số 2268/QĐ-UBND về việc tiếp nhận, bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ. 96
29-09-2014 Quyết định số 2323/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm và phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Việt Trì, nhiệm kỳ 2011 – 2016. 97
29-08-2014 Kế hoạch số 3608/KH-UBND tăng cường sử dụng vật liệu xây dựng không nung, giảm dần sản xuất, sử dụng gạch xây đất sét nung trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 98
21,803,154 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner