"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
  Số 11             Năm 2014 Ngày 31 tháng 10 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
10-09-2014 Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và Đơn giá bồi thường về vật kiến trúc, cây cối khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 03
10-09-2014 Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 43
16-10-2014 Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND v/v ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về quản lý hoạt động của đại lý, điểm truy nhập internet công cộng và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh. 57
PHẦN Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
08-10-2014 Quyết định số 2408/QĐ-UBND v/v thành lập Hội đồng thẩm định Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 65
10-10-2014 Quyết định số 2419/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn 1, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 67
20-10-2014 Quyết định số 2483/QĐ-UBND về việc công bố giá bình quân các loại nông sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Quý IV năm 2014. 75
21-10-2014 Quyết định số 2509/QĐ-UBND v/v thành lập Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Phú Thọ. 77
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
20-10-2014 Quyết định số 2487/QĐ-UBND v/v kiện toàn Ban chỉ đạo công nghệ Thông tin tỉnh Phú Thọ. 79
23-10-2014 Quyết định số 2544/QĐ-UBND về việc Thành lập Ban chỉ đạo Thực hiện dự án và Bồi thường giải phóng mặt bằng xây dựng Khu đô thị Sinh thái - Du lịch Nghỉ dưỡng - Thể thao Tam Nông. 82
10-10-2014 Thông báo số 71/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Kế San về triển khai các nhiệm vụ trọng tâm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa Hát Xoan Phú Thọ; đưa Hát Xoan Phú Thọ trở thành Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. 84
UBND thành phố Việt Trì
02-10-2014 Quyết định số 8659/QĐ-UBND về việc phân công phụ trách các lĩnh vực công tác của các thành viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2011-2016. 87
23,760,225 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner