"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
  Số 03             Năm 2017 Ngày 15 tháng 3 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
13-01-2017 Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 03
16-01-2017 Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND về việc quy định giá một số loại dịch vụ tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng. 21
10-02-2017 Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND về việc quy định giá tối đa dịch vụ sử dụng đò, phà trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 28
10-02-2017 Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND về việc quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 31
10-02-2017 Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND về việc quy định giá dịch vụ thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 35
10-02-2017 Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND về việc quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 39
PHẦN Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
29-12-2016 Quyết định số 3608/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án phát triển Xuất bản, In, Phát hành xuất bản phẩm tỉnh Phú Thọ đến năm 2020. 45
25-01-2017 Quyết định số 223/QĐ-UBND v/v công bố, công khai số liệu quyết toán ngân sách tỉnh Phú Thọ năm 2015. 65
108,118,402 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner