"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
  Số 02             Năm 2017 Ngày 15 tháng 2 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
28-12-2016 Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất 05 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ kèm theo Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ. 03
30-12-2016 Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ban hành tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 12
30-12-2016 Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ. 18
PHẦN Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
29-12-2016 Quyết định số 3616/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý dư án đầu tư xây dựng công trình Giao thông tỉnh Phú Thọ. 33
29-12-2016 Quyết định số 3618/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Phú Thọ. 38
30-12-2016 Quyết định số 3704/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 43
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
28-12-2016 Quyết định số 3595/QĐ-UBND về việc chuyển Bệnh viện Đa khoa thị xã Phú Thọ về trực thuộc Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ. 64
10-01-2017 Quyết định số 33/QĐ-UBND về việc phân công nhiệm vụ các thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. 66
13-01-2017 Quyết định số 84/QĐ-UBND ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh quản lý. 73
108,118,415 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner