"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
  Số 22 + 23             Năm 2010 Ngày 01 tháng 9 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
09-08-2010 Chỉ thị số 12/2010/CT-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch động viên năm 2010. 05
31-08-2010 Chỉ thị số 13/2010/CT-UBND về nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo năm 2010 - 2011. 07
10-08-2010 Quyết định số 2427 /2010/QĐ-UBND v/v Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Phú Thọ, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 11
10-08-2010 Quyết định số 2428/2010/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tỷ lệ (%) phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2010. 22
10-08-2010 Quyết định số 2429 /2010/QĐ-UBND v/v Quy định về phân cấp quản lý tài sản Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Thọ. 24
11-08-2010 Quyết định số 2446/2010/QĐ-UBND về việc Quy định chức danh, số lượng và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và khu dân cư. 33
UBND huyện Tân Sơn
04-08-2010 Quyết định số 1829/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý Nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ của huyện Tân Sơn. 36
HĐND huyện Thanh Ba
23-07-2010 Nghị quyết số 98/2010/NQ-HĐND đảm bảo an ninh - trật tự trên địa bàn huyện Thanh Ba Giai đoạn 2010 - 2015. 50
PHẦN Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
04-08-2010 Quyết định số 2336/QĐ-UBND v/v duyệt đơn giá dịch vụ công ích áp dụng trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. 55
09-08-2010 Quyết định số 2424/QĐ-UBND v/v Ban hành Đề án Quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng tập trung người mắc bệnh tâm thần trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 64
10-08-2010 Quyết định số 2434/QĐ-UBND về việc công nhận xã La Phù, huyện Thanh Thủy đạt tiêu chuẩn đô thị loại V. 75
17-08-2010 Quyết định số 2533 /QĐ- UBND về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập đến năm 2020. 77
24-08-2010 Quyết định số 2606/QĐ-UBND về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Tài Nguyên & Môi trường. 86
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
05-08-2010 Chỉ thị số 11/CT-UBND về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 94
05-08-2010 Quyết định số 2349/QĐ-UBND về việc thành lập Ban tổ chức tham gia Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội Việt Nam và Thăng Long - Hà Nội năm 2010. 97
09-08-2010 Quyết định số 2425/QĐ-UBND v/v Thành lập Ban chỉ đạo Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010 - 2020 tỉnh Phú Thọ. 99
17-08-2010 Quyết định số 2512/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND huyện; miễn nhiệm và phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND huyện Lâm Thao khoá XVI, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 101
24-08-2010 Quyết định số 2608/QĐ-UBND v/v duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xây dựng công trình: Đường sơ tán dân thuộc các huyện: Cẩm Khê, Yên Lập, Thanh Sơn (địa phận thị trấn Sông Thao, huyện Cẩm Khê) đợt 2. 103
24-08-2010 Quyết định số 2609/QĐ-UBND v/v duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Cải tạo, nâng cấp đường vùng chậm lũ đoạn thị trấn Thanh Sơn - Bến Ngọc (Bổ sung đoạn Tân Phương - Hưng Hoá và nhánh rẽ từ UBND xã Tu Vũ đến thôn Bờ Ngang) thuộc địa bàn các xã: Tân Phương, Đào Xá huyện Thanh Thủy đợt 1. 105
26-08-2010 Quyết định số 2654/QĐ-UBND về việc tiếp nhận, bổ nhiệm có thời hạn giữ chực vụ Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh & XH tỉnh Phú Thọ. 107
26-08-2010 Quyết định số 2655/QĐ-UBND về việc tiếp nhận, bổ nhiệm có thời hạn giữ chực vụ Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh & XH tỉnh Phú Thọ. 110
26-08-2010 Quyết định số 2656/QĐ-UBND về việc tiếp nhận, bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ. 112
26-08-2010 Quyết định số 2657/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ. 113
26-08-2010 Quyết định số 2658/QĐ-UBND về việc tiếp nhận, bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Phú Thọ. 114
26-08-2010 Quyết định số 2663/QĐ-UBND về việc tiếp nhận, bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ. 115
26-08-2010 Quyết định số 2668/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Phú Thọ. 116
05-08-2010 Thông báo số 61/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Doãn Khánh về việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy liên hợp giang thép công suất 500.000 tấn/năm tại Khu công nghiệp Trung Hà. 117
13-08-2010 Thông báo số 63 /TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Doãn Khánh tại buổi làm việc với Chi cục Thủy sản. 119
27-08-2010 Thông báo số 70/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Kim Hải về việc xây dựng hồ sơ đề cử Quốc gia "Tín ngưỡng thờ Hùng Vương" đề nghị tổ chức UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. 122
97,666,091 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner