"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
  Số 06             Năm 2017 Ngày 15 tháng 5 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
12-04-2017 Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ban hành cơ chế đặc thù thu hút đầu tư tại Khu công nghiệp Phú Hà, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 03
20-04-2017 Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND về việc quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 06
20-04-2017 Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND v/v quy định giá sản phẩm công ích dịch vụ môi trường đô thị trên địa bàn thành phố Việt Trì và thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 09
20-04-2017 Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND v/v quy định đơn giá xử lý rác thải sinh hoạt cho Công ty cổ phần Xử lý chất thải Phú Thọ. 53
PHẦN Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
04-04-2017 Quyết định số 736/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thành phố Việt Trì. 55
12-04-2017 Quyết định số 798/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư của tỉnh Phú Thọ năm 2017. 59
13-04-2017 Quyết định số 808/QĐ-UBND phê duyệt Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Phú Thọ. 72
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
12-04-2017 Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017. 93
12-04-2017 Quyết định số 784/QĐ-UBND v/v Thành lập Ban Quản lý Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2015-2017 tỉnh Phú Thọ. 97
20-04-2017 Quyết định số 858/QĐ-UBND về việc điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông tỉnh Phú Thọ. 99
21-04-2017 Quyết định số 875/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh Phú Thọ. 101
97,666,029 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner