"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Giao thông vận tải  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 9 văn bản thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-11-2015 Thông báo số 60/TB-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Công Thủy về giải quyết những tồn tại liên quan đến công tác GPMB dự án: Điều chỉnh tuyến QL.32C đoạn qua thành phố Việt Trì.
17-08-2015 Thông báo số 50/TB-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Công Thủy tại cuộc họp về thực hiện Quy chế phối hợp số 25/QCPH-BGTVT-UBND ngày 28/6/2013 giữa Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các điểm giao cắt giữa đường bộ với đường sắt.
11-08-2015 Quyết định số 1834/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch các điểm đấu nối vào đường tỉnh giai đoạn 2015 - 2020 và định hướng đến năm 2030.
30-07-2014 Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Quy định một số nội dung về công tác lập, giao kế hoạch thu, chi và quyết toán Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Phú Thọ.
23-07-2014 Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND của HĐND huyện Cẩm Khê về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện, giai đoạn 2014 - 2020.
09-06-2014 Quyết định số 1280/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến năm 2030.
15-05-2014 Quyết định số 1081/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến năm 2030.
15-11-2013 Quyết định số 2938/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013 - 2020.
05-09-2013 Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v quy định cụ thể một số nội dung về thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
108,113,675 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner