"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 8 văn bản thuộc lĩnh vực Doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-10-2015 Thông báo số 55/TB-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của đồng chí Hoàng Công Thủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị nghe Công ty Cổ phần tập đoàn Hòa Phát báo cáo đề xuất dự án chăn nuôi bò thịt và dự án chăn nuôi lợn tập trung trên địa bàn tỉnh (ngày 07/10/2015).
05-08-2015 Quyết định số 1764/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Cụm công nghiệp Phú Gia, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
27-07-2015 Quyết định số 1686/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Điều lệ quản lý Khu công nghiệp Trung Hà.
15-07-2015 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn tỉnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới.
19-05-2015 Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp cho Sở Xây dựng, Ban Quản lý các Khu công nghiệp cấp giấy phép xây dựng đối với công trình thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.
03-07-2014 Quyết định số 1525/QĐ-UBND1525/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh v/v chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Quyết định chấp thuận đầu tư Dự án đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái hồ Phượng Mao gắn với nuôi trồng thuỷ sản của Công ty TNHH Xây dựng Hải Sơn.
17-06-2014 Thông báo số 43/TB-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Cúc tại buổi làm việc với Ban Đổi mới Phát triển doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ.
03-06-2014 Quyết định số 1239/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của UBND tỉnh Phú Thọ đầu tư vào doanh nghiệp.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
108,118,386 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner