"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  An ninh - Trật tự - An toàn xã hội  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 2 văn bản thuộc lĩnh vực An ninh - Trật tự - An toàn xã hội:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-11-2015 Quyết định số 2879/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh v/v kiện toàn Ban An toàn giao thông tỉnh.
13-12-2013 Nghị quyết số 18/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013 - 2016.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
108,118,367 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner