"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Chính sách xã hội  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 10 văn bản thuộc lĩnh vực Chính sách xã hội:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-12-2015 Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ đến năm 2025.
28-10-2015 Quyết định số 2581/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Kiện toàn Ban công tác người cao tuổi tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 - 2020.
28-10-2015 Quyết định số 2580/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Ban Chỉ đạo điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Phú Thọ năm 2015.
17-07-2015 Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Cẩm Khê phê chuẩn Quyết toán thu - chi ngân sách huyện năm 2014.
17-07-2015 Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Lâm Thao về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách huyện năm 2014.
15-07-2015 Nghị quyết số 68/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Đoan Hùng về phê chuẩn quyết toán Ngân sách Nhà nước Huyện Đoan hùng năm 2014.
13-07-2015 Nghị quyết số 71/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Tam Nông về việc bổ sung dự toán ngân sách cấp huyện năm 2015.
13-07-2015 Nghị quyết số 70/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Tam Nông về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2014.
03-07-2015 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.
25-09-2013 Quyết định số 2398/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt mức chi phí đào tạo đối với 10 nghề lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
108,118,394 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner