"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Lĩnh vực khác  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 32 văn bản thuộc Lĩnh vực khác:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-12-2015 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của HĐND huyện Lâm Thao về nội dung các kỳ họp và hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2016.
14-12-2015 Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2014.
12-11-2015 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán năm 2016 và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2015-2016, đối phó với ảnh hưởng của hiện tượng El Nino trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
16-07-2014 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2015.
16-07-2014 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn nhu cầu bổ sung biên chế công chức năm 2015.
16-07-2014 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính năm 2015.
16-07-2014 Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
16-06-2014 Kế hoạch số 2399/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh hành động thực hiện “Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Phú Thọ.
13-05-2014 Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh mức thưởng Giải báo chí tỉnh Phú Thọ.
17-04-2014 Quyết định số 831/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ đầu đến ngày 31/12/2013 do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.
01-04-2014 Quyết định số 707/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Phê duyệt danh sách các đơn vị tham gia dạy nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
12-03-2014 Quyết định số 566/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phân bổ gạo hỗ trợ học sinh tại các trường theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ (đợt 2 năm học 2013-2014).
23-01-2014 Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND của UBND huyện Hạ Hòa về việc ban hành Quy chế phối hợp tiếp công dân huyện Hạ Hòa.
22-01-2014 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
16-01-2014 Quyết định số 138/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ, tỉnh Phú Thọ.
14-01-2014 Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh và chuẩn bị dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2014.
10-01-2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn công đức tu bổ, xây dựng Khu di tích lịch sử Đền Hùng.
07-01-2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND của UBND huyện Hạ Hòa về việc ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ.
27-12-2013 Quyết định số 13393/QĐ-UBND của UBND thành phố Việt Trì về việc phân công phụ trách các lĩnh vực công tác của các thành viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2011-2016.
26-12-2013 Nghị quyết số 47/2013/NQ-HĐND của HĐND huyện Yên Lập về dự toán thu Ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách huyện và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp huyện năm 2014.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
108,118,386 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner