"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Kế hoạch - Chương trình  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 10 văn bản thuộc lĩnh vực Kế hoạch - Chương trình:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-12-2015 Nghị quyết số 12/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Thanh Thủy về nội dung các kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện năm 2016.
25-12-2015 Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Thanh Thủy về chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2016.
24-12-2015 Thông báo số 69/TB-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh lịch tiếp công dân chung của Lãnh đạo HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, UBND tỉnh (Từ tháng 01 đến tháng 6 năm 2016).
23-12-2015 Nghị quyết số 76/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Đoan Hùng về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2016.
23-12-2015 Nghị quyết số 75/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Đoan Hùng về nội dung các kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện năm 2016.
14-12-2015 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2016.
14-12-2015 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nội dung các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016.
14-12-2015 Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2016.
14-12-2015 Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016 - 2020.
14-10-2015 Quyết định số 2487/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình giảm nghèo tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011- 2020.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
108,113,724 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner