"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Nông - Lâm - Thủy sản  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 4 văn bản thuộc lĩnh vực Nông - Lâm - Thủy sản:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-12-2015 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Nghị quyết số 229/2010/NQ-HĐND ngày 14/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020.
14-12-2015 Nghị quyết số 12/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
14-10-2015 Thông báo số 55/TB-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của đồng chí Hoàng Công Thủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị nghe Công ty Cổ phần tập đoàn Hòa Phát báo cáo đề xuất dự án chăn nuôi bò thịt và dự án chăn nuôi lợn tập trung trên địa bàn tỉnh (ngày 07/10/2015).
10-07-2015 Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải thu hồi đất; danh mục các dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 héc ta, đất rừng đặc dụng dưới 20 héc ta thực hiện trong năm 2015 trên địa bàn tỉnh.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
108,118,352 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner