"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Văn hóa - Thể thao - Du lịch  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 4 văn bản thuộc lĩnh vực Văn hóa - Thể thao - Du lịch:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-07-2015 Quyết định số 1575/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo cuộc thi “Sáng tác phác thảo mẫu Tượng Hùng Vương” tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
11-07-2014 Kế hoạch số 2836/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng Báo cáo và Hồ sơ trình UNESCO chuyển Hát Xoan từ danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp sang danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm 2016.
16-06-2014 Thông báo số 42/TB-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Kế San về các dự án tu bổ, tôn tạo các di tích gắn với di sản văn hóa Hát Xoan Phú Thọ.
29-10-2013 Quyết định số 2732/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
108,118,386 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner