"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Chính sách - Xã hội  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 16 văn bản thuộc lĩnh vực Chính sách - Xã hội:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-12-2015 Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Thanh Thủy về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016 - 2020.
18-12-2015 Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Lâm Thao về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.
26-05-2015 Quyết định số 1091/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá tỉnh Phú Thọ.
11-04-2014 Quyết định số 784/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định số lượng, tiêu chuẩn cộng tác viên công tác xã hội tại xã, phường, thị trấn.
04-04-2014 Quyết định số 724/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Phú Thọ.
20-12-2013 Quyết định số 39/2013/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v sửa đổi, bổ sung Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ các chương trình sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2012 - 2015.
13-12-2013 Nghị quyết số 19/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 33/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ về chương trình huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội then chốt giai đoạn 2011 – 2015.
13-12-2013 Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 225/2010/NQ-HĐND ngày 14/12/2010; Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011, thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2011 - 2015.
13-12-2013 Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 36/2011/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ các chương trình sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2012 - 2015.
13-12-2013 Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 142/2008/NQ-HĐND, ngày 22/7/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.
13-12-2013 Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2012.
13-12-2013 Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2011.
12-12-2013 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND của UBND huyện Hạ Hòa về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Hạ Hòa.
09-12-2013 Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
04-12-2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND của UBND huyện Hạ Hòa về việc ban hành Quy chế tiếp công dân; tiếp nhận đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
17-09-2013 Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ cho bác sỹ được cử đi đào tạo tiến sỹ y khoa.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
108,113,805 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner