"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Tổ chức - Bộ máy  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 85 văn bản thuộc lĩnh vực Tổ chức - Bộ máy:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-12-2015 Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ.
23-12-2015 Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Phú Thọ.
29-05-2015 Quyết định số 1138/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Phú Thọ.
08-05-2015 Quyết định số 916/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 2015.
23-07-2014 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của HĐND huyện Cẩm Khê xác nhận kết quả bầu cử chức danh Uỷ viên UBND huyện Cẩm Khê. Khoá XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
23-07-2014 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của HĐND huyện Cẩm Khê về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện Cẩm Khê Khoá XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
23-07-2014 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của HĐND huyện Cẩm Khê về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND huyện Cẩm Khê Khoá XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
22-07-2014 Quyết định số 1674/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình giảm nghèo tỉnh Phú Thọ Giai đoạn 2011- 2020.
22-07-2014 Quyết định số 1668/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Phú Thọ.
16-07-2014 Quyết định số 1623/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng (19/9/1954 - 19/9/2014).
10-07-2014 Quyết định số 1568/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp nhận, bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh Phú Thọ.
10-07-2014 Quyết định số 1567/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều động công tác đối với cán bộ, công chức.
10-07-2014 Quyết định số 1566/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ.
09-07-2014 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với ông Đỗ Đức Kính và bà Lê Thị Thuý Liên.
09-07-2014 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
09-07-2014 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, khoá XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
09-07-2014 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XVII, nhiệm kỳ 2011-2016.
30-06-2014 Quyết định số 1465/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Phú Thọ lần thứ II, năm 2014.
30-06-2014 Quyết định số 1452/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao phụ trách Trường Bồi dưỡng Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục tỉnh Phú Thọ.
17-06-2014 Quyết định số 1330/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống các loại dịch bệnh nguy hiểm trên người của tỉnh Phú Thọ.
Chuyển tới trang:  /5     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
108,118,386 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner