"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Thuế - Phí và lệ phí  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 9 văn bản thuộc lĩnh vực Thuế - Phí và lệ phí:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-12-2015 Quyết định số 3316/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định tạm thời nguyên tắc và tiêu thức phân công quản lý thuế đối với các doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
16-11-2015 Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
22-07-2015 Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v quy định mức chi phí chi trả phụ cấp thường trực; chi phí chi trả phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật tính vào giá dịch vụ y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý.
22-07-2015 Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v quy định mức giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế tại các cơ sở điều trị của Nhà nước thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý và mức hỗ trợ từ NSNN cho các đối tượng chính sách tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.
10-07-2015 Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, tỷ lệ (%) để lại cho các tổ chức, đơn vị thu lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
08-05-2015 Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 4 và Điều 5 của Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND ngày 24/5/2012 của UBND tỉnh Phú Thọ quy định giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất, xe ô tô, xe máy và tàu thuyền vận tải đường thuỷ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
22-07-2014 Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Quy định một số nội dung về thu các khoản phí: Phí vệ sinh; Phí qua phà; Phí qua đò; Phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
16-07-2014 Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi quy định về mức thu các khoản phí: Phí vệ sinh; phí qua phà; phí qua đò; phí trông giữ xe đạp, xe máy, ôtô quy định tại Nghị quyết số 177/2009/NQ-HĐND ngày 20/4/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
13-12-2013 Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
108,118,369 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner