"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Tổ chức bộ máy nhà nước  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 55 văn bản thuộc lĩnh vực Tổ chức bộ máy nhà nước:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-12-2015 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của HĐND huyện Thanh Thủy về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Thanh Thủy, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
14-12-2015 Quyết định số 3123/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm lại giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ.
14-12-2015 Quyết định số 3122/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm lại giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ.
14-12-2015 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2016.
14-12-2015 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính năm 2016.
10-12-2015 Quyết định số 3076/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm lại giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ.
19-11-2015 Quyết định số 2837/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phân công phụ trách các lĩnh vực công tác của các thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011- 2016.
03-11-2015 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh Phú Thọ khoá XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
03-11-2015 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ khoá XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
03-11-2015 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh miễn nhiệm các chức vụ: Thành viên và Phó Trưởng Ban Pháp chế; Thành viên và Phó Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách; thành viên và Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
03-11-2015 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
03-11-2015 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ khoá XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
03-11-2015 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ khoá XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Chu Ngọc Anh.
29-10-2015 Quyết định số 2628/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ.
29-10-2015 Quyết định số 2588/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp nhận, bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh Phú Thọ.
27-10-2015 Quyết định số 2566/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ.
26-10-2015 Quyết định số 2558/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều động công tác đối với cán bộ, công chức.
11-09-2015 Quyết định số 2202/2015/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ.
07-09-2015 Quyết định số 2149/2015/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Thanh tra tỉnh Phú Thọ.
28-08-2015 Quyết định số 2069/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Hạ Hòa, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
108,118,357 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner