"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Công nghiệp  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 11 văn bản thuộc lĩnh vực Công nghiệp:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-07-2014 Quyết định số 1666/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chương trình Khuyến công tỉnh Phú Thọ đến năm 2020.
23-10-2013 Nghị quyết số 35/2013/NQ-HĐND của HĐND huyện Thanh Ba về phát triển Tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề huyện Thanh Ba, giai đoạn 2013 - 2020.
07-12-2010 Chỉ thị số 18/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2011.
18-03-2009 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý công tác bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
15-01-2009 Quyết định số 129/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định hỗ trợ thu hút đầu tư vào thành phố Việt Trì và thị xã Phú Thọ.
30-12-2008 Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Tân Sơn về việc phê duyệt chương trình XKLĐ năm 2009 - 2010.
25-12-2008 Nghị quyết số 9/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Cẩm Khê về việc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009.
25-12-2008 Quyết định số 5767/2008/QĐ-UBND của UBND huyện Hạ Hòa về một số chủ trương, biện pháp quản lý và điều hành ngân sách năm 2009.
25-12-2008 Quyết định số 5766/2008/QĐ-UBND của UBND huyện Hạ Hòa về một số chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009.
25-12-2008 Nghị quyết số 14/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Cẩm Khê về chương trình tiếp tục đẩy mạnh chương trình phát triển thủy sản huyện Cẩm Khê đến năm 2010.
23-04-2007 Quyết định số 892/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2007 Dự án hỗ trợ phát triển hệ thống y tế dự phòng tỉnh Phú Thọ.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
108,113,790 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner