"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Tiết kiệm - Chống tham nhũng, lãng phí  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 5 văn bản thuộc lĩnh vực Tiết kiệm - Chống tham nhũng, lãng phí:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-11-2015 Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
11-05-2015 Quyết định số 932/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015 của tỉnh Phú Thọ.
16-07-2014 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
25-03-2014 Quyết định số 672/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2014.
13-12-2013 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp nhằm bình ổn giá cả, thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trước và sau Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
108,118,415 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner