"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Phát triển kinh tế xã hội  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 17 văn bản thuộc lĩnh vực Phát triển kinh tế xã hội:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-12-2015 Quyết định số 3316/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định tạm thời nguyên tắc và tiêu thức phân công quản lý thuế đối với các doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
23-12-2015 Nghị quyết số 73/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Đoan Hùng về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.
14-12-2015 Nghị quyết số 12/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
14-12-2015 Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2016.
14-12-2015 Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016 - 2020.
14-12-2015 Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải thu hồi đất; danh mục các dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 héc ta, đất rừng phòng hộ dưới 20 héc ta thực hiện trong năm 2016 trên địa bàn tỉnh; Danh mục các dự án đưa ra khỏi Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh.
02-12-2015 Quyết định số 2964/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Phú Thọ giai đoạn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.
26-11-2015 Thông báo số 61/TB-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Minh Châu tại buổi làm việc với UBND thành phố Việt Trì.
17-08-2015 Quyết định số 1897/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt mức chi phí đào tạo nghề trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng; mức hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại trong thời gian học nghề cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, theo Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 05/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ.
12-08-2015 Quyết định số 1845/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt mức chi phí đào tạo đối với 05 nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ.
10-07-2015 Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải thu hồi đất; danh mục các dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 héc ta, đất rừng đặc dụng dưới 20 héc ta thực hiện trong năm 2015 trên địa bàn tỉnh.
03-07-2015 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.
08-06-2015 Quyết định số 1222/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thị xã Phú Thọ đến năm 2020.
03-07-2014 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.
26-12-2013 Nghị quyết số 46/2013/NQ-HĐND của HĐND huyện Yên Lập về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện Yên Lập năm 2014.
25-12-2013 Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND của HĐND huyện Cẩm Khê về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.
13-12-2013 Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
108,118,357 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner