"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Nông nghiệp  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 16 văn bản thuộc lĩnh vực Nông nghiệp:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-12-2015 Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Quy định về tổ chức khuyến nông cơ sở, mức phụ cấp, nguồn chi trả phụ cấp đối với người làm công tác khuyến nông cơ sở.
22-12-2015 Quyết định số 3204/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh v/v kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Thọ.
18-12-2015 Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Lâm Thao về Kế hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa giai đoạn 2015-2020.
14-12-2015 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011 của HĐND tỉnh về quy định mức phụ cấp, nguồn chi trả phụ cấp đối với khuyến nông viên cơ sở và cộng tác viên khuyến nông cơ sở.
04-12-2015 Quyết định số 3013/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt mức chi phí đào tạo đối với 06 nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ.
11-09-2015 Quyết định số 2219/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v quy định mức hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thuỷ sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
23-07-2015 Quyết định số 1655/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v ban hành cơ chế hỗ trợ liên kết sản xuất ngô vụ đông năm 2015.
10-07-2015 Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải thu hồi đất; danh mục các dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 héc ta, đất rừng đặc dụng dưới 20 héc ta thực hiện trong năm 2015 trên địa bàn tỉnh.
15-07-2014 Quyết định số 1607/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công bố giá bình quân các loại nông sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Quý III năm 2014.
23-06-2014 Quyết định số 1395/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu chăn nuôi tập trung gia súc, gia cầm DABACO tại xã Tề Lễ, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.
04-06-2014 Quyết định số 1253/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt mức chi phí đào tạo đối với 07 nghề nông nghiệp theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ.
07-05-2014 Quyết định số 996/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh v/v điều chỉnh kế hoạch diện tích tưới, tiêu miễn thủy lợi phí và dự toán kinh phí cấp bù do miễn thu thủy lợi phí cho các đơn vị quản lý thủy nông trên địa bàn tỉnh năm 2014.
14-04-2014 Quyết định số 808/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công bố giá bình quân các loại nông sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Quý II năm 2014.
13-03-2014 Quyết định số 577/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh v/v duyệt đơn giá cây giống trồng rừng năm 2014 thuộc chương trình: Dự án bảo vệ và phát triển rừng các huyện và Vườn Quốc gia Xuân Sơn giai đoạn 2011- 2015.
17-01-2014 Quyết định số 166/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công bố giá bình quân các loại nông sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Quý I năm 2014.
11-10-2013 Quyết định số 2580/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công bố giá bình quân các loại nông sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Quý IV năm 2013.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
108,118,408 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner