"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Năng lượng  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 2 văn bản thuộc lĩnh vực Năng lượng:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-12-2015 Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035 (Hợp phần 1: Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV).
22-04-2014 Thông báo số 31/TB-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Phó Chủ tịch Th¬ường trực UBND tỉnh Nguyễn Đình Cúc tại Hội nghị về tình hình thu hồi vốn dự án năng lượng nông thôn II và việc giao nhận lưới điện hạ áp nông thôn trên địa bàn tỉnh.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
108,118,386 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner