"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Môi trường  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 3 văn bản thuộc lĩnh vực Môi trường:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-09-2015 Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
19-05-2014 Kế hoạch số 1944/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 05/6/2014.
25-12-2013 Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND của HĐND huyện Cẩm Khê về việc tăng cường quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Cẩm Khê đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
108,113,724 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner