"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Giáo dục - Đào tạo  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 13 văn bản thuộc lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-12-2015 Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Lâm Thao về Kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo giai đoạn 2015-2020.
04-12-2015 Quyết định số 3013/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt mức chi phí đào tạo đối với 06 nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ.
18-09-2015 Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định tạm thời mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm học 2015-2016.
31-08-2015 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 - 2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
17-08-2015 Quyết định số 1897/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt mức chi phí đào tạo nghề trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng; mức hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại trong thời gian học nghề cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, theo Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 05/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ.
12-08-2015 Quyết định số 1845/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt mức chi phí đào tạo đối với 05 nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ.
10-07-2015 Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ cho bác sỹ đang công tác tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý và Truờng cao đẳng Y tế Phú Thọ được cử đi đào tạo tiến sỹ y khoa tại các cơ sở giáo dục đào tạo trong nuớc.
09-07-2015 Quyết định số 1550/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trường Đại học Hùng Vương.
22-07-2014 Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm học 2014-2015.
20-06-2014 Quyết định số 1373/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2014-2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
13-12-2013 Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung Nghị quyết số 38/2011/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ quy định mức thu học phí các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp; cao đẳng nghề, trung cấp nghề công lập thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý.
27-11-2013 Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số điểm cụ thể về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
29-08-2013 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013 - 2014.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
108,113,675 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner