"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Năm ban hành:  Năm 2015 : 218 văn bản.
An ninh - Trật tự - An toàn xã hội 1 văn bản
 
Cải cách hành chính 1 văn bản
 
Chế độ - Chính sách 20 văn bản
 
Chính sách - Xã hội 3 văn bản
 
Chính sách xã hội 9 văn bản
 
Công nghệ thông tin 1 văn bản
 
Đất đai 5 văn bản
 
Đất đai - Nhà ở 1 văn bản
 
Đầu tư 1 văn bản
 
Địa giới hành chính 1 văn bản
 
Doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác 5 văn bản
 
Giáo dục - Đào tạo 8 văn bản
 
Giao thông - Xây dựng 2 văn bản
 
Giao thông vận tải 3 văn bản
 
Kế hoạch - Chương trình 10 văn bản
 
Khiếu nại - Tố cáo 1 văn bản
 
Khoa học - Công nghệ - Bưu chính viễn thông 1 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội 2 văn bản
 
Lĩnh vực khác 3 văn bản
 
Môi trường 1 văn bản
 
Năng lượng 1 văn bản
 
Nông - Lâm - Thủy sản 4 văn bản
 
Nông nghiệp 8 văn bản
 
Phát triển kinh tế xã hội 13 văn bản
 
Phát triển nhà và đô thị 1 văn bản
 
Phòng chống thiên tai bão lụt 2 văn bản
 
Quốc phòng 2 văn bản
 
Quy hoạch - Quản lý - Phát triển kinh tế 18 văn bản
 
Sức khỏe cộng đồng - Y tế 5 văn bản
 
Tài chính - Giá cả 2 văn bản
 
Tài nguyên - Khoáng sản 1 văn bản
 
Thuế - Phí và lệ phí 6 văn bản
 
Tiết kiệm - Chống tham nhũng, lãng phí 2 văn bản
 
Tổ chức - Bộ máy 4 văn bản
 
Tổ chức bộ máy nhà nước 53 văn bản
 
Văn hóa - Thể thao - Du lịch 1 văn bản
 
 
Chưa xác định lĩnh vực: 16 văn bản.
108,118,376 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner