"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2014           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 78 văn bản được ban hành trong năm 2014:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2014 Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành danh mục cây cấm trồng, cây hạn chế trồng trên đường đô thị thuộc địa bàn tỉnh Phú Thọ.
29-12-2014 Nghị quyết số 48/2014/NQ-HĐND của HĐND huyện Thanh Ba về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND huyện Thanh Ba khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016.
29-12-2014 Nghị quyết số 49/2014/NQ-HĐND của HĐND huyện Thanh Ba xác nhận kết quả bầu cử bổ sung ủy viên UBND huyện Thanh Ba khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
29-12-2014 Nghị quyết số 50/2014/NQ-HĐND của HĐND huyện Thanh Ba về việc cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
29-12-2014 Nghị quyết số 51/2014/NQ-HĐND của HĐND huyện Thanh Ba xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với Người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu.
26-12-2014 Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND của HĐND huyện Cẩm Khê về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015.
26-12-2014 Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND của HĐND huyện Cẩm Khê về dự toán thu NSNN trên địa bàn; Dự toán chi ngân sách địa phương; Phương án phân bổ ngân sách năm 2015.
26-12-2014 Nghị quyết số 14/2014/NQ-HĐND của HĐND huyện Cẩm Khê chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2015 - 2020.
23-12-2014 Nghị quyết số 54/2014/NQ-HĐND của HĐND huyện Đoan Hùng về nội dung các kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện năm 2015.
23-12-2014 Nghị quyết số 55/2014/NQ-HĐND của HĐND huyện Đoan Hùng về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2015.
23-12-2014 Nghị quyết số 56/2014/NQ-HĐND của HĐND huyện Đoan Hùng về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; Dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ Ngân sách cấp huyện năm 2015.
23-12-2014 Nghị quyết số 57/2014/NQ-HĐND của HĐND huyện Đoan Hùng về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2015.
23-12-2014 Nghị quyết số 60/2014/NQ-HĐND của HĐND huyện Đoan Hùng về việc miễn nhiệm Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Khoá XIX - nhiệm kỳ 2011 - 2016.
23-12-2014 Nghị quyết số 61/2014/NQ-HĐND của HĐND huyện Đoan Hùng xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Uỷ viên UBND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
23-12-2014 Nghị quyết số 62/2014/NQ-HĐND của HĐND huyện Đoan Hùng về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kinh tế-xã hội HĐND huyện Khoá XIX, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
23-12-2014 Nghị quyết số 63/2014/NQ-HĐND của HĐND huyện Đoan Hùng xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Trưởng Ban Kinh tế-xã hội HĐND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
23-12-2014 Nghị quyết số 64/2014/NQ-HĐND của HĐND huyện Đoan Hùng về việc miễn nhiệm thành viên Ban Pháp chế, HĐND huyện Khoá XIX - nhiệm kỳ 2011 - 2016.
23-12-2014 Nghị quyết số 65/2014/NQ-HĐND của HĐND huyện Đoan Hùng xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Pháp chế, HĐND huyện khoá XIX - nhiệm kỳ 2011 - 2016.
22-12-2014 Nghị quyết số 53/2014/NQ-HĐND của HĐND huyện Đoan Hùng xÁC NHẬN KẾT QUẢ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM ĐỐI VỚI NGƯỜI GIỮ CHỨC VỤ DO HĐND BẦU.
22-12-2014 Nghị quyết số 58/2014/NQ-HĐND của HĐND huyện Đoan Hùng về việc miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Khoá XIX - nhiệm kỳ 2011 - 2016.
Chuyển tới trang:  /4     Số văn bản mỗi trang: 
108,113,675 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner