"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2012           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 83 văn bản được ban hành trong năm 2012:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-12-2012 Nghị quyết số 29/2012/NQ-HĐND của HĐND huyện Yên Lập v/v nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện Yên Lập năm 2013.
27-12-2012 Nghị quyết số 30/2012/NQ-HĐND của HĐND huyện Yên Lập về dự toán Ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách huyện và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp huyện năm 2013.
27-12-2012 Nghị quyết số 31/2012/NQ-HĐND của HĐND huyện Yên Lập thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2013.
26-12-2012 Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND1 của HĐND huyện Cẩm Khê về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013.
26-12-2012 Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND của HĐND huyện Cẩm Khê về dự toán thu NSNN trên địa bàn; Dự toán thu, chi ngân sách huyện Cẩm Khê năm 2013.
26-12-2012 Nghị quyết số 14/2012/NQ-HĐND của HĐND huyện Cẩm Khê về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2013.
26-12-2012 Nghị quyết số 15/2012/NQ-HĐND của HĐND huyện Cẩm Khê về nội dung các kỳ họp HĐND huyện năm 2013.
26-12-2012 Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND của HĐND huyện Cẩm Khê về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2013.
26-12-2012 Nghị quyết số 32/2012/NQ-HĐND của HĐND huyện Đoan Hùng về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2013.
26-12-2012 Nghị quyết số 33/2012/NQ-HĐND của HĐND huyện Đoan Hùng về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; Dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ Ngân sách cấp huyện năm 2013.
26-12-2012 Nghị quyết số 34/2012/NQ-HĐND của HĐND huyện Đoan Hùng về nội dung các kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện năm 2013.
26-12-2012 Nghị quyết số 35/2012/NQ-HĐND của HĐND huyện Đoan Hùng về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2013.
26-12-2012 Nghị quyết số 36/2012/NQ-HĐND của HĐND huyện Đoan Hùng về Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo huyện Đoan Hùng giai đoạn 2012 - 2020.
26-12-2012 Nghị quyết số 37/2012/NQ-HĐND của HĐND huyện Đoan Hùng về Quy hoạch phát triển giao thông vận tải huyện Đoan Hùng đến năm 2020.
25-12-2012 Nghị quyết số 28/2012/NQ-HĐND của HĐND thành phố Việt Trì về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013.
25-12-2012 Nghị quyết số 31/2012/NQ-HĐND của HĐND thành phố Việt Trì về kế hoạch phát triển du lịch thành phố Việt Trì đến năm 2020.
25-12-2012 Nghị quyết số 33/2012/NQ-HĐND của HĐND thành phố Việt Trì về nội dung các kỳ họp và chương trình hoạt động giám sát của HĐND thành phố năm 2013.
25-12-2012 Nghị quyết số 34/2012/NQ-HĐND của HĐND thành phố Việt Trì về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố Việt Trì khoá XIX, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
25-12-2012 Nghị quyết số 35/2012/NQ-HĐND của HĐND thành phố Việt Trì về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Việt Trì khoá XIX, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
21-12-2012 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND của HĐND huyện Phù Ninh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013.
Chuyển tới trang:  /5     Số văn bản mỗi trang: 
108,113,790 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner