"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2006           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 189 văn bản được ban hành trong năm 2006:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-12-2006 Quyết định số 3655/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về kế hoạch thực hiện chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2007 - 2010 của tỉnh Phú Thọ.
29-12-2006 Quyết định số 3656/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về giá đất và bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
29-12-2006 Quyết định số 3664/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v ban hành kế hoạch thực hiện chương trình hành động của Tỉnh ủy Phú Thọ về công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2007 - 2010.
29-12-2006 Quyết định số 3666/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v ban hành chính sách hỗ trợ phát triển cây chè tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2007 - 2010.
29-12-2006 Quyết định số 3667/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v ban hành chính sách hỗ trợ phát triển cây ăn quả của tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2007 - 2010.
29-12-2006 Quyết định số 3668/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v ban hành chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao vùng trọng điểm tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2007 - 2010.
29-12-2006 Quyết định số 3669/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v ban hành chính sách hỗ trợ phát triển cây lương thực tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2007 - 2010.
29-12-2006 Quyết định số 3670/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v ban hành chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2007 - 2010.
29-12-2006 Quyết định số 3672/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v quy định tỷ lệ (%) phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Phú Thọ thời kỳ năm 2007 - 2010.
29-12-2006 Nghị quyết số 47/2006/NQ-HĐND của HĐND huyện Thanh Ba về nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2007.
29-12-2006 Nghị quyết số 48/2006/NQ-HĐND của HĐND huyện Thanh Ba về chương trình các kỳ họp của HĐND, chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2007.
29-12-2006 Nghị quyết số 51/2006/NQ-HĐND của HĐND huyện Thanh Ba về “Xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư, xã, thị trấn, cơ quan văn hóa, xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở” giai đoạn 2006 - 2010.
28-12-2006 Nghị quyết số 35/2006/NQ-HĐND của HĐND huyện Thanh Thủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007.
28-12-2006 Nghị quyết số 36/2006/NQ-HĐND của HĐND huyện Thanh Thủy về dự toán thu - chi ngân sách, phương án phân bổ ngân sách Nhà nước huyện Thanh Thủy năm 2007.
28-12-2006 Quyết định số 3627/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh số lượng, nâng mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã và khu dân cư; nâng mức hỗ trợ tiền lương đối với giáo viên mầm non ngoài biên chế hợp đồng tại xã, phường, thị trấn.
28-12-2006 Nghị quyết số 37/2006/NQ-HĐND của HĐND huyện Thanh Thủy thông qua kết quả xét phân loại đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị định 159/2005/NĐ-CP của Chính phủ.
28-12-2006 Nghị quyết số 38/2006/NQ-HĐND của HĐND huyện Thanh Thủy về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2007 của huyện Thanh Thủy.
28-12-2006 Nghị quyết số 39/2006/NQ-HĐND của HĐND huyện Thanh Thủy chương trình các kỳ họp của HĐND, chương trình giám sát của Thường trực các ban HĐND huyện năm 2007.
28-12-2006 Nghị quyết số 49/2006/NQ-HĐND của HĐND thị xã Phú Thọ về việc phê duyệt kết quả phân loại đơn vị hành chính xã, phường.
28-12-2006 Nghị quyết số 50/2006/NQ-HĐND của HĐND thị xã Phú Thọ về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007.
Chuyển tới trang:  /10     Số văn bản mỗi trang: 
108,113,675 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner