"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2017           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 20 văn bản được ban hành trong năm 2017:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-06-2017 Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh giao.
26-05-2017 Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ.
26-05-2017 Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ.
19-05-2017 Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v bãi bỏ Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 17/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ quy định về hỗ trợ, khuyến khích đầu tư nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị; nguyên tắc lựa chọn đối tượng được mua, được thuê, thuê mua nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
15-05-2017 Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp quản lý và cấp giấy phép kinh doanh karaoke cho UBND thành phố Việt Trì và UBND thị xã Phú Thọ.
04-05-2017 Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ.
04-05-2017 Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ.
21-04-2017 Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
20-04-2017 Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
20-04-2017 Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v quy định giá sản phẩm công ích dịch vụ môi trường đô thị trên địa bàn thành phố Việt Trì và thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.
20-04-2017 Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v quy định đơn giá xử lý rác thải sinh hoạt cho Công ty cổ phần Xử lý chất thải Phú Thọ.
12-04-2017 Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành cơ chế đặc thù thu hút đầu tư tại Khu công nghiệp Phú Hà, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.
10-04-2017 Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
16-03-2017 Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Quy định ưu đãi thu hút người có trình độ cao về tỉnh công tác.
10-02-2017 Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá tối đa dịch vụ sử dụng đò, phà trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
10-02-2017 Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
10-02-2017 Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá dịch vụ thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
10-02-2017 Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
16-01-2017 Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá một số loại dịch vụ tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.
13-01-2017 Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
78,133,584 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner