"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2018           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 13 văn bản được ban hành trong năm 2018:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-06-2018 Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
18-06-2018 Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi Quyết định số 2202/2015/QĐ-UBND ngày 11/9/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Khoa học và Công nghệ.
01-06-2018 Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ủy quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
01-06-2018 Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Đề án và các Quyết định sửa đổi, bổ sung Đề án tổ chức Giải Báo chí tỉnh Phú Thọ.
21-05-2018 Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
18-05-2018 Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ.
20-04-2018 Quyết định số 06/2018/QD-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý, cập nhật, khai thác, sử dụng, lưu trữ cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
04-04-2018 Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về công tác lập, giao dự toán và quyết toán chi Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Phú Thọ.
20-03-2018 Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phổ biến thông tin thống kê nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
09-02-2018 Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Phú Thọ đến năm 2030.
02-02-2018 Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
19-01-2018 Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2018.
10-01-2018 Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
87,589,720 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner