Văn bản quy phạm pháp luật

 Năm 2008  HĐND thành phố Việt Trì  Nghị quyết
Danh sách 13 văn bản được ban hành trong năm 2008:
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  23/12/2008 Nghị quyết số 69/2008/NQ-HĐND về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2009 30/12/2008
  23/12/2008 Nghị quyết số 70/2008/NQ-HĐND về dự toán ngân sách Thành phố Việt Trì năm 2009 30/12/2008
  23/12/2008 Nghị quyết số 71/2008/NQ-HĐND về việc giao chỉ tiêu ngân sách phường, xã năm 2009 30/12/2008
  23/12/2008 Nghị quyết số 72/2008/NQ-HĐND về chương trình các kỳ họp và chương trình giám sát của Thường trực và các Ban HĐND thành phố Việt Trì năm 2009 30/12/2008
  30/07/2008 Nghị quyết số 60/2008/NQ-HĐND v/v quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Việt Trì năm 2007 06/08/2008
  30/07/2008 Nghị quyết số 61/2008/NQ-HĐND v/v phân bổ vốn đầu tư xây dựng và điều chỉnh một số chỉ tiêu dự toán ngân sách thành phố Việt Trì năm 2008 06/08/2008
  30/07/2008 Nghị quyết số 62/2008/NQ-HĐND về việc đổi tên, đặt tên phố thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 06/08/2008
  30/07/2008 Nghị quyết số 63/2008/NQ-HĐND v/v thông qua Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2007 - 2015 và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của thành phố Việt Trì 06/08/2008
  30/07/2008 Nghị quyết số 64/2008/NQ-HĐND v/v thông qua Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2004 - 2010 (thời kỳ 2008 - 2010) của phường Tân Dân - Thành phố Việt Trì 06/08/2008
  30/07/2008 Nghị quyết số 65/2008/NQ-HĐND v/v thông qua Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2004 - 2010 (Thời kỳ 2008 - 2010) của phường Thọ Sơn - Thành phố Việt Trì 06/08/2008
  30/07/2008 Nghị quyết số 66/2008/NQ-HĐND v/v thông qua Quy hoạch sử dụng đất gia đoạn 2004 - 2010 (thời kỳ 2008 - 2010) của phường Thanh Miếu - thành phố Việt Trì 06/08/2008
  29/04/2008 Nghị quyết số 58/2008/NQ-HĐND về Quy hoạch tổng thể phát triển KT - XH thành phố Việt Trì đến năm 2020 06/05/2008
  29/04/2008 Nghị quyết số 59/2008/NQ-HĐND về việc đặt tên, đổi tên đường, phố thành phố Việt Trì 06/05/2008
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365