Văn bản quy phạm pháp luật

 Năm 2008  HĐND huyện Yên Lập  Nghị quyết
Danh sách 8 văn bản được ban hành trong năm 2008:
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  09/07/2008 Nghị quyết số 61/2008/NQ-HĐND về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 3 năm (giai đoạn 2008-2010) của thị trấn Yên Lập 16/07/2008
  09/07/2008 Nghị quyết số 62/2008/NQ-HĐND về việc phê duyệt quyết toán ngân sách huyện năm 2007 16/07/2008
  10/01/2008 Nghị quyết số 55/2008/NQ-HĐND về dự toán thu - chi ngân sách và phương án phân bổ dự toán chi ngân sách huyện năm 2008 17/01/2008
  10/01/2008 Nghị quyết số 56/2008/NQ-HĐND về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2008 huyện Yên Lập 17/01/2008
  10/01/2008 Nghị quyết số 57/2008/NQ-HĐND phê duyệt đề án phát triển kinh tế đồi rừng huyện Yên Lập giai đoạn 2008 - 2010, định hướng đến năm 2015 17/01/2008
  10/01/2008 Nghị quyết số 58/2008/NQ-HĐND về việc phân loại đơn vị hành chính huyện Yên Lập 17/01/2008
  10/01/2008 Nghị quyết số 59/2008/NQ-HĐND về chương trình các kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện Yên Lập năm 2008 17/01/2008
  10/01/2008 Nghị quyết số 60/2008/NQ-HĐND ban hành chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Yên Lập năm 2008 17/01/2008
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365