Văn bản quy phạm pháp luật

 Năm 2008  UBND huyện Tân Sơn  Quyết định
Danh sách 7 văn bản được ban hành trong năm 2008:
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  14/07/2008 Quyết định số 1212/2008/QĐ-UBND v/v Ban hành Quy chế tiếp công dân và gải quyết khiếu nại tố cáo của UBND huyện Tân Sơn 21/07/2008
  18/03/2008 Quyết định số 468/2008/QĐ-UBND v/v Ban hành Quy chế quản lý quy hoạch trung tâm huyện lỵ huyện Tân Sơn 25/03/2008
  09/01/2008 Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND về một số chủ trương, biện pháp, cơ chế điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách địa phương năm 2008 16/01/2008
  09/01/2008 Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2008 16/01/2008
  09/01/2008 Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách năm 2008 16/01/2008
  09/01/2008 Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2008 16/01/2008
  08/01/2008 Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện ban hành đến hết 31/12/2007 đã hết hiệu lực pháp luật và đang còn hiệu lực pháp luật 15/01/2008
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365