Văn bản quy phạm pháp luật

 Năm 2008  HĐND huyện Tân Sơn  Nghị quyết
Danh sách 11 văn bản được ban hành trong năm 2008:
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  30/12/2008 Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 09/01/2009
  30/12/2008 Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND về việc phê duyệt chương trình XKLĐ năm 2009 - 2010 04/01/2009
  28/07/2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND về việc thực hiện Đề án phát triển cây lương thực giai đoạn 2008 - 2010 và định hướng đến năm 2015 04/08/2008
  28/07/2008 Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND về việc phê duyệt Đề án phổ cập bậc trung học huyện Tân Sơn giai đoạn 2008 - 2012 và định hướng đến năm 2015 04/08/2008
  28/07/2008 Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND về Xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện Tân Sơn Khóa I Nhiệm kỳ 2004 – 2009 04/08/2008
  28/07/2008 Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2007 04/08/2008
  09/01/2008 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 16/01/2008
  09/01/2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND về dự toán thu NSNN trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách huyện; phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2008 16/01/2008
  09/01/2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND về việc phân loại đơn vị hành chính huyện Tân Sơn giai đoạn 2007 - 2012 16/01/2008
  09/01/2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND kế hoạch sử dụng đất năm 2008 huyện Tân Sơn 16/01/2008
  09/01/2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND thông qua chương trình các kỳ họp năm 2008, Chương trình giám sát của HĐND của HĐND huyện năm 2008 16/01/2008
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365