Văn bản quy phạm pháp luật

 Năm 2008  Uỷ ban nhân dân tỉnh  Quyết định
Danh sách 36 văn bản được ban hành trong năm 2008:
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  31/12/2008 Quyết định số 4088/2008 /QĐ-UBND về việc ban hành Đề án đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ cao tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 10/01/2009
  30/12/2008 Quyết định số 4036/2008 /QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Phú Thọ 30/12/2008
  26/12/2008 Quyết định số 3989/2008 /QĐ-UBND về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 05/01/2009
  26/12/2008 Quyết định số 3990/2008 /QĐ-UBND ban hành về đơn giá, trình tự, thủ tục thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi 05/01/2009
  25/12/2008 Quyết định số 3969/2008/QĐ-UBND v/v Ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Văn phòng UBND tỉnh 04/01/2009
  16/12/2008 Quyết định số 3817/2008/QĐ-UBND về một số chủ trương, biện pháp quản lý và điều hành ngân sách địa phương năm 2009 26/12/2008
  12/12/2008 Quyết định số 3759/2008/QĐ-UBND về việc Ban hành quy chế phối hợp trong việc tham gia giải quyết ngừng việc tạm thời của tập thể người lao động 22/12/2008
  04/12/2008 Quyết định số 3632/2008/QĐ-UBND về việc hướng dẫn thực hiện, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND các huyện, thành, thị 14/12/2008
  28/11/2008 Quyết định số 3528/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án bồi dưỡng, đào tạo doanh nhân tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2008 - 2015 08/12/2008
  28/11/2008 Quyết định số 3530/2008/QĐ-UBND về việc bàn giao Ban quản lý các dự án xây dựng khối văn hóa – xã hội trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về Trường Đại học Hùng Vương 08/12/2008
  17/11/2008 Quyết định số 3311/2008/QĐ-UBND1 v/v điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 830/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008 của UBND tỉnh 27/11/2008
  13/11/2008 Quyết định số 3258/2008/QĐ-UBND1 ban hành quy định cụ thể một số điểm về quản lý tài nguyên khoáng sản và hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh 23/11/2008
  12/11/2008 Quyết định số 3245/2008/QĐ-UBND ban hành quy định cụ thể một số điểm về quản lý, sử dụng đất ở và đất dự án sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 22/11/2008
  30/10/2008 Quyết định số 4035/2008 /QĐ-UBND về việc quy định các khu vực khi xây dựng, lắp đặt trạm thu, phát sóng thông tin di động loại 2 trên địa bàn tỉnh phải xin phép giấy phép xây dựng 09/11/2008
  16/09/2008 Quyết định số 2662/2008/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Công thương 26/09/2008
  15/09/2008 Quyết định số 2632/2008/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 15/09/2008
  15/09/2008 Quyết định số 2633/2008/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Thông tin và Truyền thông 25/09/2008
  14/09/2008 Quyết định số 2651/2008/QĐ-UBND v/v công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đến hết ngày 30/6/2008 đã hết hiệu lực pháp luật 24/09/2008
  29/08/2008 Quyết định số 2386/2006/QĐ-UBND ban hành Quy hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006-2010 08/09/2008
  12/08/2008 Quyết định số 2277/2008/QĐ-UBND v/v ban hành chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh 22/08/2008
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365