Văn bản quy phạm pháp luật

 Năm 2008  HĐND huyện Phù Ninh  Nghị quyết
Danh sách 10 văn bản được ban hành trong năm 2008:
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  19/12/2008 Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2009 của huyện Phù Ninh 26/12/2008
  19/12/2008 Nghị quyết số 10/2008/NQ-UBND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2009 26/12/2008
  19/12/2008 Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND về phân bổ các nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước năm 2009 26/12/2008
  19/12/2008 Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND- về nội dung các kỳ họp; chương trình giám sát của HĐND huyện Phù Ninh năm 2009 26/12/2008
  23/07/2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND về việc cho ông Nguyễn Đình Cúc thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND huyện Phù Ninh khóa XX, nhiệm kỳ 2004 - 2009 vì lý do chuyển công tác 30/07/2008
  23/07/2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bổ sung chức vụ Chủ tịch HĐND huyện Phù Ninh khóa XX, nhiệm kỳ 2004 – 2009 30/07/2008
  23/07/2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2008 30/07/2008
  23/07/2008 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2007 30/07/2008
  23/07/2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND về việc chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm, giai đoạn 2006 - 2010 của huyện Phù Ninh 30/07/2008
  23/07/2008 Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm, giai đoạn 2006 - 2010 của thị trấn Phong Châu 30/07/2008
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365