Văn bản quy phạm pháp luật

 Năm 2008  HĐND huyện Lâm Thao  Nghị quyết
Danh sách 2 văn bản được ban hành trong năm 2008:
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  24/08/2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND "V/v phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2007" 31/08/2008
  24/08/2008 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND v/v Điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách huyện năm 2008 31/08/2008
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365