Văn bản quy phạm pháp luật

 Năm 2008  Tất cả cơ quan ban hành  Nghị quyết
Danh sách 113 văn bản được ban hành trong năm 2008:
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  30/12/2008 Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 09/01/2009
  30/12/2008 Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND về việc phê duyệt chương trình XKLĐ năm 2009 - 2010 04/01/2009
  25/12/2008 Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND về dự toán thu NSNN trên địa bàn; dự toán chi ngân sách huyện Cẩm Khê năm 2009 04/01/2009
  25/12/2008 Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND về chương trình các kỳ họp, chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2009 25/12/2008
  25/12/2008 Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND về việc phê duyệt chương trình XKLĐ năm 2009 - 2010 01/01/2009
  25/12/2008 Nghị quyết số 14/2008/NQ-HĐND về chương trình tiếp tục đẩy mạnh chương trình phát triển thủy sản huyện Cẩm Khê đến năm 2010 04/01/2009
  25/12/2008 Nghị quyết số 15/2008/NQ-HĐND về việc phê duyệt: Kế hoạch sử dụng đất năm 2009 huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ 04/01/2009
  25/12/2008 Nghị quyết số 73/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 01/01/2009
  25/12/2008 Nghị quyết số 73/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 01/01/2009
  25/12/2008 Nghị quyết số 74/2008/NQ-HĐND v/v Phân bổ quỹ xây dựng trường học thu được năm 2008 còn lại và điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết số 48/2007/NQ - HĐND - KXVII của Hội đồng nhân dân huyện khóa XVII 01/01/2009
  25/12/2008 Nghị quyết số 74/2008/NQ-HĐND v/v Phân bổ quỹ xây dựng trường học thu được năm 2008 còn lại và điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết số 48/2007/NQ - HĐND - KXVII của Hội đồng nhân dân huyện khóa XVII 01/01/2009
  25/12/2008 Nghị quyết số 79/2008/NQ-HĐND về phổ biến bậc trung học huyện Tam Nông giai đoạn 2008-2010 và định hướng đến năm 2015 01/01/2009
  25/12/2008 Nghị quyết số 9/2008/NQ-HĐND về việc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 04/01/2009
  23/12/2008 Nghị quyết số 69/2008/NQ-HĐND về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2009 30/12/2008
  23/12/2008 Nghị quyết số 70/2008/NQ-HĐND về dự toán ngân sách Thành phố Việt Trì năm 2009 30/12/2008
  23/12/2008 Nghị quyết số 71/2008/NQ-HĐND về việc giao chỉ tiêu ngân sách phường, xã năm 2009 30/12/2008
  23/12/2008 Nghị quyết số 72/2008/NQ-HĐND về chương trình các kỳ họp và chương trình giám sát của Thường trực và các Ban HĐND thành phố Việt Trì năm 2009 30/12/2008
  19/12/2008 Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2009 của huyện Phù Ninh 26/12/2008
  19/12/2008 Nghị quyết số 10/2008/NQ-UBND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2009 26/12/2008
  19/12/2008 Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND về phân bổ các nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước năm 2009 26/12/2008
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365