Văn bản quy phạm pháp luật

 Năm 2007  HĐND thành phố Việt Trì  Nghị quyết
Danh sách 9 văn bản được ban hành trong năm 2007:
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  25/12/2007 Nghị quyết số 54/2007/NQ-HĐND về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2008 01/01/2008
  25/12/2007 Nghị quyết số 55/2007/NQ-HĐND về dự toán ngân sách thành phố Việt Trì năm 2008 01/01/2008
  25/12/2007 Nghị quyết số 56/2007/NQ-HĐND về việc giao chỉ tiêu ngân sách phường, xã năm 2008 01/01/2008
  25/12/2007 Nghị quyết số 57/2007/NQ-HĐND về chương trình các kỳ họp và chương trình giám sát của HĐND thành phố Việt Trì năm 2008 01/01/2008
  17/07/2007 Nghị quyết số 49/2007/NQ-HĐND v/v miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Thường trực HĐND thành phố và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố Việt Trì khóa XVIII, nhiệm kỳ 2004 – 2009 24/07/2007
  17/07/2007 Nghị quyết số 50/2007/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu Ủy viên Thường trực HĐND thành phố Việt Trì khóa XVIII, nhiệm kỳ 2004 – 2009 24/07/2007
  17/07/2007 Nghị quyết số 51/2007/NQ-HĐND về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế xã hội và thu chi ngân sách thành phố Việt Trì năm 2007 24/07/2007
  17/07/2007 Nghị quyết số 52/2007/NQ-HĐND về việc tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng đường bê tông xi măng khu dân cư giai đoạn 2007 - 2010 24/07/2007
  17/07/2007 Nghị quyết số 53/2007/NQ-HĐND về việc quyết toán ngân sách Nhà nước thành phố Việt Trì năm 2006 24/07/2007
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365