Văn bản quy phạm pháp luật

 Năm 2007  HĐND huyện Yên Lập  Nghị quyết
Danh sách 8 văn bản được ban hành trong năm 2007:
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  19/07/2007 Nghị quyết số 50/2007/NQ-HĐND về việc phê duyệt quyết toán ngân sách huyện năm 2006 26/07/2007
  19/07/2007 Nghị quyết số 51/2007/NQ-HĐND về việc điều chỉnh giảm kế hoạch trồng lúa do biến động chuyển sang mục đích khác 26/07/2007
  19/07/2007 Nghị quyết số 52/2007/NQ-HĐND về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Yên Lập đến năm 2020 26/07/2007
  19/07/2007 Nghị quyết số 53/2007/NQ-HĐND về chương trình giảm nghèo huyện Yên Lập giai đoạn 2006 – 2010 26/07/2007
  05/01/2007 Nghị quyết số 39/2007/ NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007 12/01/2007
  05/01/2007 Nghị quyết số 40/2007/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách tại địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách huyện, xã năm 2007, phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2007 12/01/2007
  05/01/2007 Nghị quyết số 41/2007/ NQ-HĐND phê chuẩn Đề án chuyển dịch cơ cấu kinh tế huyện Yên Lập giai đoạn 2006 - 2010 12/01/2007
  05/01/2007 Nghị quyết số 42/2007/ NQ-HĐND về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2007 và điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất an ninh, quốc phòng giai đoạn 2006 - 2010 12/01/2007
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365