Văn bản quy phạm pháp luật

 Năm 2007  HĐND huyện Thanh Ba  Nghị quyết
Danh sách 9 văn bản được ban hành trong năm 2007:
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  26/12/2007 Nghị quyết số 62/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2008 02/01/2008
  26/12/2007 Nghị quyết số 63/2007/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước và chi ngân sách địa phương năm 2008 07/01/2008
  26/12/2007 Nghị quyết số 64/2007/NQ-HĐND về chương trình các kỳ họp HĐND, chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2008 02/01/2008
  26/12/2007 Nghị quyết số 65/2007/NQ-HĐND về việc phân loại đơn vị hành chính cấp huyện Thanh Ba 02/01/2008
  26/12/2007 Nghị quyết số 66/2007/NQ-HĐND về chương trình "Giải quyết việc làm giai đoạn 2008 - 2011" 02/01/2008
  04/05/2007 Nghị quyết số 52/2007/NQ-HĐND phê duyệt Đề án phổ cập Giáo dục bậc trung học giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2015 11/05/2007
  04/05/2007 Nghị quyết số 53/2007/NQ-HĐND chương trình dân số, gia đình và trẻ em giai đoạn 2007 - 2010 11/05/2007
  04/05/2007 Nghị quyết số 54/2007/NQ-HĐND về đổi mới và nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền cơ sở giai đoạn 2007 - 2010 14/05/2007
  04/05/2007 Nghị quyết số 55/2007/NQ-HĐND về việc bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của huyện Thanh Ba - tỉnh Phú Thọ 11/05/2007
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365