Văn bản quy phạm pháp luật

 Năm 2007  Uỷ ban nhân dân tỉnh  Quyết định
Danh sách 29 văn bản được ban hành trong năm 2007:
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  31/12/2007 Quyết định số 3618/2007/QĐ-UBND ban hành về đơn giá, trình tự, thủ tục thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 10/01/2008
  31/12/2007 Quyết định số 3619/2007/QĐ-UBND về mức chi hỗ trợ đối với một số khoản chi có tính chất đặc thù trong việc xây dựng, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật 10/01/2008
  31/12/2007 Quyết định số 3622/2007/QĐ-UBND về việc quy định tỷ lệ (%) phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Phú Thọ thời kỳ năm 2007 - 2010 10/01/2008
  28/12/2007 Quyết định số 3557/2007/QĐ-UBND về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 07/01/2008
  25/12/2007 Quyết định số 3485/2007/QĐ-UBND quy định một số điểm cụ thể về bảo vệ môi trường và kiểm soát ô nhiễm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 04/01/2008
  25/12/2007 Quyết định số 3486/2007/QĐ-UBND về việc ban hành “Quy chế phối hợp về hoạt động quản lý, bảo vệ, khai thác công trình khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh” 04/01/2008
  24/12/2007 Quyết định số 3452/2007/QĐ-UBND về một số chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 03/01/2008
  19/12/2007 Quyết định số 3404/2007/QĐ-UBND về việc bổ sung quy định chế độ ưu đãi đối với sinh viên tốt nghiệp Thạc sỹ, Tiến sỹ về công tác tại tỉnh 29/12/2007
  11/12/2007 Quyết định số 3297/2007/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương quý IV/2006, năm 2007 của các cơ quan, đơn vị; các huyện, thành, thị theo Nghị định số 93/2006/NĐ-CP và Nghị định số 94/2006/NĐ-CP 21/12/2007
  23/11/2007 Quyết định số 3129/2007/QĐ-UBND về một số mức chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 03/12/2007
  01/10/2007 Quyết định số 2483/2007/QĐ-UBND v/v Phê quyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 – 2011, định hướng đến năm 2020 11/10/2007
  01/10/2007 Quyết định số 2484/2007/QĐ-UBND v/v Phê quyệt Quy hoạch tổng thể phát triển các khu, cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 – 2010 và định hướng đến năm 2020 11/10/2007
  01/10/2007 Quyết định số 2485/2007/QĐ-UBND v/v Phê quyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 – 2011, định hướng đến năm 2020 11/10/2007
  23/08/2007 Quyết định số 2103/2007/QĐ-UBND về một số chính sách ưu đãi đầu tư vào địa bàn tỉnh Phú Thọ 02/09/2007
  25/07/2007 Quyết định số 1860/2007/QĐ-UBND ban hành kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2007 - 2010 04/08/2007
  17/07/2007 Quyết định số 1796/2007/QĐ-UBND về việc ban hành chức ăng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Thanh tra tỉnh Phú Thọ 27/07/2007
  18/06/2007 Quyết định số 1441/2007/QĐ-UBND1 ban hành Quy định về quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn 28/06/2007
  11/06/2007 Quyết định số 1378/2007/QĐ-UBND v/v điều chỉnh, bổ sung giá đất và bảng giá các loại đất tại một số địa bàn thuộc thành phố Việt Trì, huyện Lâm Thao và huyện Phù Ninh 21/06/2007
  31/05/2007 Quyết định số 1262/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn công đức tu bổ, xây dựng Di tích lịch sử Đền Hùng 10/06/2007
  16/05/2007 Quyết định số 1111/2007/QĐ-UBND về việc ban hành quy định một số điểm cụ thể về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 26/05/2007
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365